Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Guddal skule
6966 GUDDAL
Org.nr 975276473
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fjaler kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 3,6 3,6 3,2 2,4 3,2
Antall elever per årsverk til undervisning 6,6 5,7 6,1 7,9 5,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 109,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,6 5,8 6,1 7,9 5,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,8 5,8 6,1 7,9 5,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 2,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,5 95,5 63,9 62,7 63,9
Lærertimer som gis til undervisning 2 594 2 594 2 318 1 681 2 318
Undervisningstimer totalt per elev 113 130 122 93 145
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no