Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Guddal skule
6966 GUDDAL
Org.nr 975276473
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fjaler kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 3,6 3,2 2,4 3,2 2,1
Antall elever per årsverk til undervisning 5,7 6,1 7,9 5,1 5,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,8 6,1 7,9 5,3 5,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5,8 6,1 7,9 5,3 5,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 2,9 5,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,2 6,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,5 63,9 62,7 63,9 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 594 2 318 1 681 2 318 1 537
Undervisningstimer totalt per elev 130 122 93 145 140
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no