Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grytastranda Montessoriskule (privat)
Grytastrandvegen 606
6265 VATNE
Org.nr 993930954
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Grytastranda Montessoriskule Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Grytastranda Montessoriskule (privat) 5,3 5,1 4,8 5,8 4,2
Ålesund kommune
Møre og Romsdal fylke 123,6 131,4 158,4 171,3 166,2
Nasjonalt 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Grytastranda Montessoriskule (privat) 9,6 8,9 8,3 7,8 9,3
Ålesund kommune
Møre og Romsdal fylke 7,7 8,1 7,2 7,2 7,2
Nasjonalt 9,1 9,0 9,0 8,9 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen
Grytastranda Montessoriskule (privat) 1 1 1 1 1
Ålesund kommune
Møre og Romsdal fylke 22 29 33 33 36
Nasjonalt 398 445 452 499 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Grytastranda Montessoriskule (privat) 62,2 60,0 54,3 46,7 40,2
Ålesund kommune
Møre og Romsdal fylke 40,4 35,0 32,7 35,0 31,4
Nasjonalt 54,4 51,0 52,7 50,8 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Grytastranda Montessoriskule (privat) 14,1 13,7 14,5 16,0 22,2
Ålesund kommune
Møre og Romsdal fylke 17,9 21,8 20,8 19,3 21,6
Nasjonalt 14,9 16,0 15,4 16,0 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn
Grytastranda Montessoriskule (privat) 10,9 10,1 9,4 8,8 10,5
Ålesund kommune
Møre og Romsdal fylke 8,7 9,6 8,4 8,4 8,7
Nasjonalt 10,8 11,0 10,5 10,4 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Grytastranda Montessoriskule (privat) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ålesund kommune
Møre og Romsdal fylke 8,4 8,7 8,3 8,2 7,7
Nasjonalt 11,4 11,1 11,6 11,9 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Grytastranda Montessoriskule (privat) 13,1 14,7 15,6 11,7 12,3
Ålesund kommune
Møre og Romsdal fylke 10,7 12,4 10,9 10,9 11,0
Nasjonalt 13,9 14,0 13,8 13,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Grytastranda Montessoriskule (privat) 11,0 20,0
Ålesund kommune
Møre og Romsdal fylke 11,7 11,2
Nasjonalt 13,0 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Grytastranda Montessoriskule (privat) 12,5 7,7
Ålesund kommune
Møre og Romsdal fylke 10,0 10,9
Nasjonalt 12,7 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Grytastranda Montessoriskule (privat) 0,0 0,0
Ålesund kommune
Møre og Romsdal fylke 11,0 10,7
Nasjonalt 15,3 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Grytastranda Montessoriskule (privat) 80,1 100,0 100,0 100,0 100,0
Ålesund kommune
Møre og Romsdal fylke 90,3 80,3 86,0 84,8 87,1
Nasjonalt 89,0 88,6 88,9 89,4 89,3
Lærertimer som gis til undervisning
Grytastranda Montessoriskule (privat) 3 539 3 496 3 393 4 100 2 964
Ålesund kommune
Møre og Romsdal fylke 87 301 91 426 107 355 115 401 111 298
Nasjonalt 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev
Grytastranda Montessoriskule (privat) 77 83 89 95 80
Ålesund kommune
Møre og Romsdal fylke 98 91 100 100 99
Nasjonalt 78 78 79 79 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no