Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grytastranda Montessoriskule (privat)
Grytastrandvegen 606
6265 VATNE
Org.nr 993930954
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Grytastranda Montessoriskule Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,3 5,3 5,1 4,8 5,8
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 9,6 8,9 8,3 7,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 39,2 62,2 60,0 54,3 46,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,5 14,1 13,7 14,5 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,3 10,9 10,1 9,4 8,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,2 13,1 14,7 15,6 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 80,1 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 496 3 539 3 496 3 393 4 100
Undervisningstimer totalt per elev 69 77 83 89 95
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no