Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grytastranda Montessoriskule (privat)
Grytastrandvegen 606
6265 VATNE
Org.nr 993930954
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Grytastranda Montessoriskule Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,3 5,1 4,8 5,8 4,2
Antall elever per årsverk til undervisning 9,6 8,9 8,3 7,8 9,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,2 60,0 54,3 46,7 40,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,1 13,7 14,5 16,0 22,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,9 10,1 9,4 8,8 10,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,1 14,7 15,6 11,7 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,0 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,5 7,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 80,1 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 539 3 496 3 393 4 100 2 964
Undervisningstimer totalt per elev 77 83 89 95 80
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no