Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grymyr skole
Skolebakken 9
2750 GRAN
Org.nr 975273814
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gran kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6,3 6,7 7,0 7,2 6,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1 11,4 9,5 9,0 10,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 52,6 33,7 20,3 30,3 25,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,7 30,9 42,8 27,0 38,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4 11,6 9,8 9,3 11,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,5 13,5 11,7 11,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 89,3 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 396 4 560 4 750 4 842 4 180
Undervisningstimer totalt per elev 61 65 78 82 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no