Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grymyr skole
Skolebakken 9
2750 GRAN
Org.nr 975273814
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gran kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 6,7 7,0 7,2 6,3 5,5
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4 9,5 9,0 10,8 9,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 33,7 20,3 30,3 25,5 52,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 30,9 42,8 27,0 38,0 16,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,6 9,8 9,3 11,1 9,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,5 11,7 11,4 14,3 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,2 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,4 21,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 89,3 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 560 4 750 4 842 4 180 3 790
Undervisningstimer totalt per elev 65 78 82 69 81
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no