Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gryllefjord Oppvekstsenter - Avd skole
9380 GRYLLEFJORD
Org.nr 975285499
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Torsken kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,9 12,4 8,8 11,9 9,6
Antall elever per årsverk til undervisning 6,3 6,4 7,2 6,2 7,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,7 76,8 105,1 101,5 62,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,1 7,7 6,7 5,7 10,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,8 6,5 8,5 7,6 7,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,3 8,1 6,1 5,3 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,4 11,2 10,5 9,9 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 62,9 74,6 54,4 44,7 72,1
Lærertimer som gis til undervisning 7 392 8 094 6 127 7 913 6 460
Undervisningstimer totalt per elev 112 111 99 115 103
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no