Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grunnskolen Oslo Kristne Senter (privat)
Trondheimsveien 50g
2007 KJELLER
Org.nr 973556932
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Grunnskolen Oslo Kristne Senter (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall Grunnskolen Oslo Kristne Senter (privat) Lillestrøm kommune Viken fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 26,9 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 89,2 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,0 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,1 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,4 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,5 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,2 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,6 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 84,0 89,3
Lærertimer som gis til undervisning 16 702 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev 70 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no