Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grunnskolen Oslo Kristne Senter (privat)
Trondheimsveien 50g
2007 KJELLER
Org.nr 973556932
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Grunnskolen Oslo Kristne Senter (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall Privat
Årsverk for undervisningspersonale 24,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 77,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,2
Lærertimer som gis til undervisning 15 503
Undervisningstimer totalt per elev 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no