Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grunnskolen Oslo Kristne Senter (privat)
Trondheimsveien 50g
2007 KJELLER
Org.nr 973556932
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Grunnskolen Oslo Kristne Senter (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall Privat
Årsverk for undervisningspersonale 22,6
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 82,9
Lærertimer som gis til undervisning 14 563
Undervisningstimer totalt per elev 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no