Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grunnskolen Oslo Kristne Senter (privat)
Trondheimsveien 50g
2007 KJELLER
Org.nr 973556932
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Grunnskolen Oslo Kristne Senter (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall Privat
Årsverk for undervisningspersonale 18,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 67,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 78,1
Lærertimer som gis til undervisning 11 473
Undervisningstimer totalt per elev 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no