Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grunnskolen Oslo Kristne Senter (privat)
Trondheimsveien 50g
2007 KJELLER
Org.nr 973556932
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Grunnskolen Oslo Kristne Senter (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Grunnskolen Oslo Kristne Senter (privat) 18,3 22,6 24,3 24,7 26,9
Lillestrøm kommune
Viken fylke
Nasjonalt 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Grunnskolen Oslo Kristne Senter (privat) 13,2 11,6 10,7 11,4 10,1
Lillestrøm kommune
Viken fylke
Nasjonalt 9,1 9,0 9,0 8,9 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen
Grunnskolen Oslo Kristne Senter (privat) 3 4 3 2 3
Lillestrøm kommune
Viken fylke
Nasjonalt 398 445 452 499 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Grunnskolen Oslo Kristne Senter (privat) 67,7 66,4 77,1 102,4 89,2
Lillestrøm kommune
Viken fylke
Nasjonalt 54,4 51,0 52,7 50,8 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Grunnskolen Oslo Kristne Senter (privat) 17,4 16,1 12,6 10,0 10,0
Lillestrøm kommune
Viken fylke
Nasjonalt 14,9 16,0 15,4 16,0 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn
Grunnskolen Oslo Kristne Senter (privat) 16,0 13,6 12,8 15,0 11,9
Lillestrøm kommune
Viken fylke
Nasjonalt 10,8 11,0 10,5 10,4 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Grunnskolen Oslo Kristne Senter (privat) 14,1 12,8 11,6 11,4 11,1
Lillestrøm kommune
Viken fylke
Nasjonalt 11,4 11,1 11,6 11,9 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Grunnskolen Oslo Kristne Senter (privat) 19,1 17,7 16,7 18,1 15,4
Lillestrøm kommune
Viken fylke
Nasjonalt 13,9 14,0 13,8 13,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Grunnskolen Oslo Kristne Senter (privat) 15,8 13,5
Lillestrøm kommune
Viken fylke
Nasjonalt 13,0 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Grunnskolen Oslo Kristne Senter (privat) 22,6 17,2
Lillestrøm kommune
Viken fylke
Nasjonalt 12,7 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Grunnskolen Oslo Kristne Senter (privat) 17,4 15,6
Lillestrøm kommune
Viken fylke
Nasjonalt 15,3 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Grunnskolen Oslo Kristne Senter (privat) 78,1 82,9 88,2 88,7 84,0
Lillestrøm kommune
Viken fylke
Nasjonalt 89,0 88,6 88,9 89,4 89,3
Lærertimer som gis til undervisning
Grunnskolen Oslo Kristne Senter (privat) 11 473 14 563 15 503 15 481 16 702
Lillestrøm kommune
Viken fylke
Nasjonalt 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev
Grunnskolen Oslo Kristne Senter (privat) 53 60 66 61 70
Lillestrøm kommune
Viken fylke
Nasjonalt 78 78 79 79 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no