Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grunnskolen Oslo Kristne Senter (privat)
Trondheimsveien 50g
2007 KJELLER
Org.nr 973556932
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Grunnskolen Oslo Kristne Senter (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 17,0 18,3 22,6 24,3 24,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 13,2 11,6 10,7 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 4 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 93,4 67,7 66,4 77,1 102,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,7 17,4 16,1 12,6 10,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6 16,0 13,6 12,8 15,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,7 14,1 12,8 11,6 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,5 19,1 17,7 16,7 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 22,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 83,2 78,1 82,9 88,2 88,7
Lærertimer som gis til undervisning 11 102 11 473 14 563 15 503 15 481
Undervisningstimer totalt per elev 60 53 60 66 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no