Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grunnskole-Introsenteret
Kjartan Veldes Vei 12
1459 NESODDEN
Org.nr 919538104
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Nesodden kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Grunnskole-Introsenteret Nesodden kommune Akershus fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 2,8 211,6 6 765,1 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 5,4 12,9 13,4 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 31 930 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 76,3 86,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 14,7 13,7 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 13,7 14,3 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,2 15,2 15,6 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,0 17,3 17,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 16,7 15,9 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 17,1 18,6 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,0 18,2 19,6 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 92,4 93,6 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 1 818 130 869 4 293 459 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 121 55 53 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no