Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grunnskole-Introsenteret
Kjartan Veldes Vei 12
1459 NESODDEN
Org.nr 919538104
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Nesodden kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Grunnskole-Introsenteret 4,1 2,8
Nesodden kommune 39,9 41,7 32,6 26,8 23,7
Akershus fylke 297,8 304,4 304,9 305,1 311,8
Nasjonalt 2 599,8 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Grunnskole-Introsenteret 6,2 5,4
Nesodden kommune 10,1 9,5 10,6 11,8 13,0
Akershus fylke 9,8 10,1 9,9 10,2 10,7
Nasjonalt 8,9 9,1 9,0 9,0 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen
Grunnskole-Introsenteret 0 0
Nesodden kommune 1 1 1 2 1
Akershus fylke 25 32 32 30 34
Nasjonalt 335 398 445 452 499
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Grunnskole-Introsenteret 0,0 0,0
Nesodden kommune 276,8 224,2 286,0 135,2 182,1
Akershus fylke 97,8 80,7 84,8 92,2 86,3
Nasjonalt 61,0 54,4 51,0 52,7 50,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Grunnskole-Introsenteret 0,0 0,0
Nesodden kommune 2,5 3,0 3,1 7,4 6,1
Akershus fylke 8,4 10,6 10,5 9,8 11,0
Nasjonalt 12,9 14,9 16,0 15,4 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn
Grunnskole-Introsenteret 0,0 0,0
Nesodden kommune 13,0 11,8 11,8 13,8 14,6
Akershus fylke 12,5 12,9 12,2 12,9 12,7
Nasjonalt 10,5 10,8 11,0 10,5 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Grunnskole-Introsenteret 8,3 7,2
Nesodden kommune 13,0 14,0 14,9 15,0 15,8
Akershus fylke 12,1 12,8 13,3 13,0 14,8
Nasjonalt 11,3 11,4 11,1 11,6 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning
Grunnskole-Introsenteret 11,1 13,0
Nesodden kommune 13,7 13,3 14,4 15,2 16,5
Akershus fylke 14,5 15,0 14,5 14,9 15,4
Nasjonalt 13,3 13,9 14,0 13,8 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Grunnskole-Introsenteret 0,0
Nesodden kommune 16,2
Akershus fylke 14,4
Nasjonalt 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Grunnskole-Introsenteret 0,0
Nesodden kommune 15,8
Akershus fylke 14,1
Nasjonalt 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Grunnskole-Introsenteret 13,0
Nesodden kommune 18,0
Akershus fylke 17,2
Nasjonalt 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Grunnskole-Introsenteret 100,0 100,0
Nesodden kommune 96,4 93,9 88,9 84,7 74,4
Akershus fylke 91,3 89,5 88,1 88,8 89,7
Nasjonalt 91,1 89,0 88,6 88,9 89,4
Lærertimer som gis til undervisning
Grunnskole-Introsenteret 2 624 1 818
Nesodden kommune 17 737 19 139 18 493 15 553 13 775
Akershus fylke 175 064 180 292 189 363 189 898 194 353
Nasjonalt 1 632 147 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439
Undervisningstimer totalt per elev
Grunnskole-Introsenteret 105 121
Nesodden kommune 65 69 65 58 52
Akershus fylke 72 69 70 69 66
Nasjonalt 80 78 78 79 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no