Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grunnskole-Introsenteret (utgått)
Kjartan Veldes Vei 12
1459 NESODDEN
Org.nr 919538104
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Nesodden kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 4,1 2,8 2,8
Antall elever per årsverk til undervisning 6,2 5,4 2,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,3 7,2 2,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,1 13,0 5,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,0 5,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 624 1 818 1 818
Undervisningstimer totalt per elev 105 121 303
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no