Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grue barne- og ungdomsskole
Rådhusplassen 3
2260 KIRKENÆR
Org.nr 975273091
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Grue kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 49,6 48,6 47,2 42,2 42,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 10,6 10,5 10,8 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 11 12 13 9 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 43,4 38,0 33,3 45,8 38,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,8 24,5 27,4 20,9 23,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,8 11,7 10,9 11,6 11,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,2 12,7 13,6 13,5 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,0 14,2 13,1 14,5 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,6 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,1 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,7 16,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 97,4
Lærertimer som gis til undervisning 29 662 30 089 29 171 26 392 26 638
Undervisningstimer totalt per elev 63 67 68 65 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no