Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grue barne- og ungdomsskole
Rådhusplassen 3
2260 KIRKENÆR
Org.nr 975273091
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Grue kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 50,0 49,6 48,6 47,2 42,2
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 11,2 10,6 10,5 10,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 9 11 12 13 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 52,8 43,4 38,0 33,3 45,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,4 21,8 24,5 27,4 20,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,2 11,8 11,7 10,9 11,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,8 14,2 12,7 13,6 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,7 15,0 14,2 13,1 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,4 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 31 972 29 662 30 089 29 171 26 392
Undervisningstimer totalt per elev 66 63 67 68 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no