Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gruben ungdomsskole
Skolealleen 10
8610 MO I RANA
Org.nr 975290751
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Rana kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 20,6 17,9 17,8 19,0
Antall elever per årsverk til undervisning 9,7 10,3 11,8 11,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 67,4 65,5 66,2 88,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,6 15,7 16,7 11,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,9 13,7 15,7 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,5 17,8 19,8 16,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,3 100,0 97,9 93,7
Lærertimer som gis til undervisning 12 752 11 716 10 942 11 372
Undervisningstimer totalt per elev 68 64 56 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no