Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gruben ungdomsskole (utgått)
Skolealleen 10
8610 MO I RANA
Org.nr 975290751
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 17,9 17,8 19,0
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3 11,8 11,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,5 66,2 88,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,7 16,7 11,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,7 15,7 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,8 19,8 16,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,9 93,7
Lærertimer som gis til undervisning 11 716 10 942 11 372
Undervisningstimer totalt per elev 64 56 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no