Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gruben barneskole
Skolealleen 2
8610 MO I RANA
Org.nr 975287025
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Rana kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 37,0 36,8 37,1 40,2 38,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,4 14,4 13,7 12,4 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 11 10 5 9 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 40,3 48,6 86,0 53,6 75,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 30,7 26,7 14,5 21,2 15,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,6 14,6 14,0 12,6 13,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,2 16,9 18,6 16,7 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,0 98,1 90,4 92,4 96,7
Lærertimer som gis til undervisning 25 363 24 575 25 041 27 155 25 912
Undervisningstimer totalt per elev 55 51 54 60 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no