Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grua skole
Sagvegen 6
2742 GRUA
Org.nr 975273962
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lunner kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 14,1 14,1 15,3 12,9 13,1
Antall elever per årsverk til undervisning 14,1 14,0 12,3 14,5 14,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 77,5 109,8 111,7 86,7 70,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,1 11,6 10,1 15,2 18,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,1 14,0 12,4 14,5 14,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,1 18,8 15,9 18,0 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,1 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,7 95,6 95,4 94,1 94,2
Lærertimer som gis til undervisning 9 215 9 462 10 337 8 699 8 873
Undervisningstimer totalt per elev 52 53 60 51 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no