Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grua skole
Sagvegen 6
2742 GRUA
Org.nr 975273962
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lunner kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 14,4 14,1 14,1 15,3 12,9
Antall elever per årsverk til undervisning 14,2 14,1 14,0 12,3 14,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 76,6 77,5 109,8 111,7 86,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,1 16,1 11,6 10,1 15,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,1 14,1 14,0 12,4 14,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,7 18,1 18,8 15,9 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,7 95,6 95,4 94,1
Lærertimer som gis til undervisning 9 234 9 215 9 462 10 337 8 699
Undervisningstimer totalt per elev 52 52 53 60 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no