Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grov skole
Astafjordveien 526
9446 GROVFJORD
Org.nr 975285766
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Skånland kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,8 9,9 9,8 9,0 10,0
Antall elever per årsverk til undervisning 6,4 6,5 6,7 7,3 7,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 71,8 64,7 67,1 65,9 120,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,9 8,6 8,6 9,4 5,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,8 8,2 8,4 8,5 9,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,2 7,0 6,7 6,7 6,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,1 8,6 8,4 8,8 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,5 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 598 5 843 5 923 5 466 6 042
Undervisningstimer totalt per elev 108 106 104 98 94
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no