Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Groruddalen skole
Vestbyveien 13
0976 OSLO
Org.nr 979125917
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 38,3 38,1 34,9 33,7 31,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3 9,8 11,8 12,2 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 4 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 149,1 106,4 84,5 99,7 140,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,0 7,8 10,7 9,3 6,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,6 13,4 15,9 16,6 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,1 14,1 18,0 20,5 23,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 23,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,5 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 21 872 21 189 17 619 16 826 15 835
Undervisningstimer totalt per elev 64 67 56 54 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no