Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grorud skole
Grorudveien 4
0962 OSLO
Org.nr 974589796
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 35,0
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 86,5
Lærertimer som gis til undervisning 24 114
Undervisningstimer totalt per elev 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no