Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grorud skole
Grorudveien 4
0962 OSLO
Org.nr 974589796
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 33,6 26,4 29,2 34,4 35,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 15,3 13,3 11,0 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 5 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 98,2 77,0 72,8 55,9 58,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,3 18,6 17,0 18,4 17,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,5 16,1 14,0 11,6 11,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,3 21,6 19,8 14,1 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,6 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,8 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,1 93,7 94,3 91,4 86,5
Lærertimer som gis til undervisning 22 451 18 353 20 237 23 770 24 114
Undervisningstimer totalt per elev 60 49 56 67 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no