Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grorud skole
Grorudveien 4
0962 OSLO
Org.nr 974589796
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 28,8 33,6 26,4 29,2 34,4
Antall elever per årsverk til undervisning 13,7 12,3 15,3 13,3 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 4 5 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 77,5 98,2 77,0 72,8 55,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,1 11,3 18,6 17,0 18,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,9 13,5 16,1 14,0 11,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,5 18,3 21,6 19,8 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,2 91,1 93,7 94,3 91,4
Lærertimer som gis til undervisning 19 366 22 451 18 353 20 237 23 770
Undervisningstimer totalt per elev 54 60 49 56 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no