Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grong kommune
Kommunenr 5045
Alle grunnskoler med adresse i Grong kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 35,4 29,2 33,9 31,8 33,0
Antall elever per årsverk til undervisning 8,3 10,4 8,5 9,1 8,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 4 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,2 51,0 59,0 54,6 47,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,0 17,2 12,4 14,7 16,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,8 10,1 8,8 9,4 9,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,2 14,9 10,3 11,6 9,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,3 15,1 12,5 12,9 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,3 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,9 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,9 14,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,8 82,9 80,8 84,0 89,8
Lærertimer som gis til undervisning 21 984 17 669 20 884 20 072 21 788
Undervisningstimer totalt per elev 85 69 84 78 83
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no