Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grong kommune
Kommunenr 5045
Alle grunnskoler med adresse i Grong kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 37,5 35,4 29,2 33,9 31,8
Antall elever per årsverk til undervisning 7,8 8,3 10,4 8,5 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 4 5 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 45,3 66,2 51,0 59,0 54,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,3 11,0 17,2 12,4 14,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,8 8,8 10,1 8,8 9,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,0 10,2 14,9 10,3 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,4 11,3 15,1 12,5 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,3 91,8 82,9 80,8 84,0
Lærertimer som gis til undervisning 23 710 21 984 17 669 20 884 20 072
Undervisningstimer totalt per elev 91 85 69 84 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no