Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grong barne- og ungdomsskole
Mediå
7870 GRONG
Org.nr 975269191
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Grong kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 30,0 22,1 27,2 25,8 27,0
Antall elever per årsverk til undervisning 8,4 11,9 9,2 9,5 8,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 69,2 63,5 66,8 60,9 44,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,5 15,2 11,7 13,7 18,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,1 12,5 10,4 10,1 10,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,2 14,9 10,3 11,6 9,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,6 17,8 14,4 14,1 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,0 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,7 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,9 14,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,6 83,6 84,7 87,5 93,4
Lærertimer som gis til undervisning 18 278 12 726 16 254 15 955 17 699
Undervisningstimer totalt per elev 84 59 76 74 82
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no