Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grøtte skole
7320 FANNREM
Org.nr 974588390
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Orkdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 34,0 35,0 32,5 32,8 35,8
Antall elever per årsverk til undervisning 15,5 15,4 16,4 16,8 15,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 9 10 7 9 14
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 55,5 47,4 65,7 57,9 34,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,3 29,1 22,4 26,2 39,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,9 16,7 18,5 18,6 16,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,8 16,6 17,0 18,3 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,6 20,1 20,1 22,5 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 25,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,0 97,8 100,0 86,3 97,4
Lærertimer som gis til undervisning 21 851 22 378 20 726 21 003 23 018
Undervisningstimer totalt per elev 46 46 43 42 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no