Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grønnåsen skole
Prestmarkveien 163
8074 BODØ
Org.nr 979197624
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bodø kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Grønnåsen skole Bodø kommune Nordland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 29,2 602,5 3 068,9 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 11,3 9,8 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 95 535 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,6 64,3 50,4 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,1 15,7 17,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,9 12,1 10,6 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 13,0 11,5 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,2 16,1 13,9 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,2 15,2 12,8 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,2 16,5 14,1 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 16,9 15,1 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,1 93,5 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 19 895 384 229 1 956 925 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 58 63 73 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no