Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grønnåsen skole
Prestmarkveien 163
8074 BODØ
Org.nr 979197624
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bodø kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Grønnåsen skole 25,8 26,8 29,6 28,9 29,2
Bodø kommune 9,9 14,4 12,2 14,2 15,6
Nordland fylke 87,8 96,1 100,9 104,0 120,2
Nasjonalt 2 599,8 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Grønnåsen skole 13,5 12,7 11,2 11,8 12,7
Bodø kommune 9,0 6,6 7,8 6,6 7,8
Nordland fylke 7,7 7,4 7,8 7,7 7,6
Nasjonalt 8,9 9,1 9,0 9,0 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen
Grønnåsen skole 6 6 6 7 7
Bodø kommune 1 2 2 3 2
Nordland fylke 17 19 25 24 32
Nasjonalt 335 398 445 452 499
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Grønnåsen skole 48,5 51,9 50,1 46,9 48,6
Bodø kommune 97,6 39,2 40,8 28,3 45,7
Nordland fylke 37,7 34,6 28,9 31,0 27,0
Nasjonalt 61,0 54,4 51,0 52,7 50,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Grønnåsen skole 24,4 22,0 20,5 23,2 24,1
Bodø kommune 8,6 15,5 16,9 20,9 15,7
Nordland fylke 19,4 20,3 25,0 23,0 26,6
Nasjonalt 12,9 14,9 16,0 15,4 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn
Grønnåsen skole 13,4 12,6 11,3 11,9 12,9
Bodø kommune 10,2 8,6 7,9 8,7 6,3
Nordland fylke 8,7 9,0 9,4 9,5 8,8
Nasjonalt 10,5 10,8 11,0 10,5 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Grønnåsen skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bodø kommune 10,5 6,7 11,6 6,4 15,1
Nordland fylke 7,9 6,0 7,2 6,3 9,1
Nasjonalt 11,3 11,4 11,1 11,6 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning
Grønnåsen skole 15,3 14,2 12,9 14,6 16,2
Bodø kommune 15,2 10,1 11,2 9,3 11,6
Nordland fylke 11,1 11,0 11,7 11,4 10,7
Nasjonalt 13,3 13,9 14,0 13,8 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Grønnåsen skole 16,2
Bodø kommune 4,6
Nordland fylke 10,6
Nasjonalt 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Grønnåsen skole 16,2
Bodø kommune 14,5
Nordland fylke 10,3
Nasjonalt 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Grønnåsen skole 0,0
Bodø kommune 17,3
Nordland fylke 11,6
Nasjonalt 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Grønnåsen skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Bodø kommune 100,0 92,9 98,1 92,8 95,2
Nordland fylke 83,9 84,0 84,7 80,3 83,2
Nasjonalt 91,1 89,0 88,6 88,9 89,4
Lærertimer som gis til undervisning
Grønnåsen skole 16 750 17 828 20 090 19 703 19 895
Bodø kommune 6 528 9 264 7 604 8 959 10 146
Nordland fylke 61 032 65 677 68 282 69 811 81 879
Nasjonalt 1 632 147 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439
Undervisningstimer totalt per elev
Grønnåsen skole 55 58 66 63 58
Bodø kommune 79 106 91 107 91
Nordland fylke 95 97 94 94 95
Nasjonalt 80 78 78 79 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no