Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grønnåsen skole
Prestmarkveien 163
8074 BODØ
Org.nr 979197624
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bodø kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Grønnåsen skole 25,8 26,8 29,6 28,9 29,2
Bodø kommune 536,5 536,0 591,0 598,1 602,5
Nordland fylke 3 035,2 2 955,6 3 044,7 3 081,1 3 068,9
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Grønnåsen skole 13,5 12,7 11,2 11,8 12,7
Bodø kommune 12,4 12,5 11,5 11,4 11,3
Nordland fylke 10,2 10,3 10,0 9,8 9,8
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Grønnåsen skole 6 6 6 7 7
Bodø kommune 86 83 95 109 95
Nordland fylke 467 462 495 539 535
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Grønnåsen skole 48,5 51,9 50,1 46,9 48,6
Bodø kommune 69,1 73,2 63,4 55,9 64,3
Nordland fylke 59,2 59,3 55,0 50,4 50,4
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Grønnåsen skole 24,4 22,0 20,5 23,2 24,1
Bodø kommune 16,1 15,4 16,1 18,2 15,7
Nordland fylke 15,4 15,6 16,3 17,5 17,4
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Grønnåsen skole 13,4 12,6 11,3 11,9 12,9
Bodø kommune 13,7 13,5 12,3 12,1 12,1
Nordland fylke 11,1 11,2 10,9 10,6 10,6
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Grønnåsen skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bodø kommune 13,5 14,0 13,1 13,3 13,0
Nordland fylke 11,7 11,7 11,4 11,7 11,5
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Grønnåsen skole 15,3 14,2 12,9 14,6 16,2
Bodø kommune 16,6 16,9 15,8 15,8 16,1
Nordland fylke 14,3 14,3 14,3 13,9 13,9
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Grønnåsen skole 16,2
Bodø kommune 15,2
Nordland fylke 12,8
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Grønnåsen skole 16,2
Bodø kommune 16,5
Nordland fylke 14,1
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Grønnåsen skole 0,0
Bodø kommune 16,9
Nordland fylke 15,1
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Grønnåsen skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Bodø kommune 99,2 98,7 96,1 98,1 98,1
Nordland fylke 95,9 95,1 92,7 93,1 93,5
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Grønnåsen skole 16 750 17 828 20 090 19 703 19 895
Bodø kommune 341 628 344 065 374 849 380 163 384 229
Nordland fylke 1 924 508 1 890 828 1 938 760 1 965 312 1 956 925
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Grønnåsen skole 55 58 66 63 58
Bodø kommune 57 57 62 63 63
Nordland fylke 70 69 71 72 73
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no