Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grønnåsen skole
Prestmarkveien 163
8074 BODØ
Org.nr 979197624
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bodø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 26,8 29,6 28,9 29,2 32,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 11,2 11,8 12,7 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 7 7 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 51,9 50,1 46,9 48,6 50,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,0 20,5 23,2 24,1 22,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6 11,3 11,9 12,9 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,2 12,9 14,6 16,2 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,2 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,2 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 828 20 090 19 703 19 895 21 369
Undervisningstimer totalt per elev 58 66 63 58 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no