Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grønnåsen skole
Prestmarkveien 163
8074 BODØ
Org.nr 979197624
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bodø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 25,8 26,8 29,6 28,9 29,2
Antall elever per årsverk til undervisning 13,5 12,7 11,2 11,8 12,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 6 7 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,5 51,9 50,1 46,9 48,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,4 22,0 20,5 23,2 24,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,4 12,6 11,3 11,9 12,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,3 14,2 12,9 14,6 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 750 17 828 20 090 19 703 19 895
Undervisningstimer totalt per elev 55 58 66 63 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no