Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grønnåsen skole
Prestmarkveien 163
8074 BODØ
Org.nr 979197624
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bodø kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Grønnåsen skole 25,8 26,8 29,6 28,9 29,2
Bodø kommune 546,4 550,4 603,2 612,2 618,1
Nordland fylke 3 123,0 3 051,7 3 145,5 3 185,2 3 189,1
Nasjonalt 57 331,4 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9
Antall elever per årsverk til undervisning
Grønnåsen skole 13,5 12,7 11,2 11,8 12,7
Bodø kommune 12,3 12,3 11,4 11,3 11,2
Nordland fylke 10,1 10,2 9,9 9,8 9,7
Nasjonalt 12,2 12,2 12,1 12,0 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen
Grønnåsen skole 6 6 6 7 7
Bodø kommune 87 85 97 112 97
Nordland fylke 484 482 520 563 567
Nasjonalt 8 167 8 417 8 868 9 389 9 849
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Grønnåsen skole 48,5 51,9 50,1 46,9 48,6
Bodø kommune 69,3 72,3 63,0 55,2 63,8
Nordland fylke 58,4 58,3 53,7 49,6 49,1
Nasjonalt 75,8 74,1 71,0 67,4 64,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Grønnåsen skole 24,4 22,0 20,5 23,2 24,1
Bodø kommune 16,0 15,4 16,1 18,2 15,7
Nordland fylke 15,5 15,8 16,5 17,7 17,8
Nasjonalt 14,2 14,6 15,2 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Grønnåsen skole 13,4 12,6 11,3 11,9 12,9
Bodø kommune 13,6 13,4 12,2 12,1 12,0
Nordland fylke 11,0 11,1 10,9 10,5 10,5
Nasjonalt 13,2 13,3 13,2 12,9 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Grønnåsen skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bodø kommune 13,5 13,8 13,1 13,0 13,1
Nordland fylke 11,7 11,6 11,4 11,6 11,5
Nasjonalt 14,1 14,0 14,0 14,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Grønnåsen skole 15,3 14,2 12,9 14,6 16,2
Bodø kommune 16,6 16,7 15,7 15,6 16,0
Nordland fylke 14,2 14,2 14,2 13,8 13,8
Nasjonalt 16,8 16,8 16,8 16,6 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Grønnåsen skole 16,2
Bodø kommune 14,9
Nordland fylke 12,7
Nasjonalt 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Grønnåsen skole 16,2
Bodø kommune 16,4
Nordland fylke 13,9
Nasjonalt 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Grønnåsen skole 0,0
Bodø kommune 16,9
Nordland fylke 15,0
Nasjonalt 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Grønnåsen skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Bodø kommune 99,2 98,5 96,1 98,0 98,0
Nordland fylke 95,6 94,7 92,5 92,6 93,1
Nasjonalt 96,7 96,0 95,5 95,6 95,4
Lærertimer som gis til undervisning
Grønnåsen skole 16 750 17 828 20 090 19 703 19 895
Bodø kommune 348 156 353 329 382 453 389 122 394 375
Nordland fylke 1 985 540 1 956 505 2 007 042 2 035 123 2 038 804
Nasjonalt 36 146 734 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024
Undervisningstimer totalt per elev
Grønnåsen skole 55 58 66 63 58
Bodø kommune 58 58 62 63 64
Nordland fylke 70 70 72 73 73
Nasjonalt 58 58 59 60 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no