Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grønnåsen skole
Dramsvegen 197
9010 TROMSØ
Org.nr 974566303
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 28,9 32,9 22,2 23,2 23,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 10,6 8,6 8,3 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 176,6 303,2 185,3 113,3 145,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,3 2,9 4,3 6,5 6,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,6 14,3 11,6 11,0 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,4 21,3 19,1 16,2 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,2 15,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,3 97,9 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 272 17 860 13 457 13 490 14 159
Undervisningstimer totalt per elev 56 62 76 79 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no