Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grønnåsen skole
Dramsvegen 197
9010 TROMSØ
Org.nr 974566303
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 32,0 28,9 32,9 22,2 23,2
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5 11,7 10,6 8,6 8,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 124,0 176,6 303,2 185,3 113,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,0 5,3 2,9 4,3 6,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,2 15,6 14,3 11,6 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,0 22,4 21,3 19,1 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,4 99,3 97,9 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 374 15 272 17 860 13 457 13 490
Undervisningstimer totalt per elev 62 56 62 76 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no