Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grønli skole
Konglevegen 5
3925 PORSGRUNN
Org.nr 975277887
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Porsgrunn kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 19,4 21,9 20,8 21,4 23,9
Antall elever per årsverk til undervisning 17,1 14,5 14,7 16,1 15,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 97,2 102,4 98,3 88,9 95,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,4 13,4 14,2 16,0 14,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,5 14,8 14,9 16,3 15,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,1 17,3 16,6 18,9 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,8 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,1 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 411 15 438 14 635 14 040 15 831
Undervisningstimer totalt per elev 43 51 50 46 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no