Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grønfjelldal Montessoriskole Sa (privat)
Grønfjelldalsveien 169
8630 STORFORSHEI
Org.nr 996773299
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Grønfjelldal Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall Privat
Årsverk for undervisningspersonale 3,1
Antall elever per årsverk til undervisning 9,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 41,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 77,5
Lærertimer som gis til undervisning 2 198
Undervisningstimer totalt per elev 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no