Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grønfjelldal Montessoriskole Sa (privat)
Grønfjelldalsveien 169
8630 STORFORSHEI
Org.nr 996773299
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Grønfjelldal Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Grønfjelldal Montessoriskole Sa (privat) 3,6 3,6 2,7 3,1 3,1
Rana kommune 3,6 7,4 8,6 10,0 10,0
Nordland fylke 96,1 100,9 104,0 120,2 126,5
Nasjonalt 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Grønfjelldal Montessoriskole Sa (privat) 7,9 9,1 10,8 9,4 8,9
Rana kommune 7,9 10,0 7,8 6,7 7,0
Nordland fylke 7,4 7,8 7,7 7,6 7,6
Nasjonalt 9,1 9,0 9,0 8,9 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen
Grønfjelldal Montessoriskole Sa (privat) 1 1 1 1 1
Rana kommune 1 1 1 5 5
Nordland fylke 19 25 24 32 33
Nasjonalt 398 445 452 499 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Grønfjelldal Montessoriskole Sa (privat) 43,3 50,0 46,7 41,2 19,6
Rana kommune 43,3 50,4 46,7 14,3 13,7
Nordland fylke 34,6 28,9 31,0 27,0 27,2
Nasjonalt 54,4 51,0 52,7 50,8 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Grønfjelldal Montessoriskole Sa (privat) 16,8 16,8 22,5 22,1 44,2
Rana kommune 16,8 18,4 15,9 45,6 49,7
Nordland fylke 20,3 25,0 23,0 26,6 26,0
Nasjonalt 14,9 16,0 15,4 16,0 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn
Grønfjelldal Montessoriskole Sa (privat) 10,0 11,5 13,7 9,8 9,6
Rana kommune 10,0 12,7 9,3 7,3 7,7
Nordland fylke 9,0 9,4 9,5 8,8 9,0
Nasjonalt 10,8 11,0 10,5 10,4 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Grønfjelldal Montessoriskole Sa (privat) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rana kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nordland fylke 6,0 7,2 6,3 9,1 9,4
Nasjonalt 11,4 11,1 11,6 11,9 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Grønfjelldal Montessoriskole Sa (privat) 16,0 25,0 25,3 12,8 13,7
Rana kommune 16,0 25,8 13,4 10,3 11,6
Nordland fylke 11,0 11,7 11,4 10,7 11,7
Nasjonalt 13,9 14,0 13,8 13,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Grønfjelldal Montessoriskole Sa (privat) 16,3 17,6
Rana kommune 11,3 10,1
Nordland fylke 10,6 11,1
Nasjonalt 13,0 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Grønfjelldal Montessoriskole Sa (privat) 9,3 10,4
Rana kommune 9,1 15,4
Nordland fylke 10,3 11,9
Nasjonalt 12,7 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Grønfjelldal Montessoriskole Sa (privat) 0,0 0,0
Rana kommune 0,0 0,0
Nordland fylke 11,6 13,3
Nasjonalt 15,3 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Grønfjelldal Montessoriskole Sa (privat) 84,8 84,8 63,0 77,5 100,0
Rana kommune 84,8 92,7 61,0 93,2 100,0
Nordland fylke 84,0 84,7 80,3 83,2 84,7
Nasjonalt 89,0 88,6 88,9 89,4 89,3
Lærertimer som gis til undervisning
Grønfjelldal Montessoriskole Sa (privat) 2 446 2 446 1 925 2 198 2 239
Rana kommune 2 446 5 114 6 105 7 214 7 255
Nordland fylke 65 677 68 282 69 811 81 879 84 714
Nasjonalt 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev
Grønfjelldal Montessoriskole Sa (privat) 94 82 69 79 83
Rana kommune 94 74 95 111 107
Nordland fylke 97 94 94 95 95
Nasjonalt 78 78 79 79 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no