Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grønfjelldal Montessoriskole Sa (privat)
Grønfjelldalsveien 169
8630 STORFORSHEI
Org.nr 996773299
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Grønfjelldal Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 3,6 3,6 2,7 3,1 3,1
Antall elever per årsverk til undervisning 7,9 9,1 10,8 9,4 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 43,3 50,0 46,7 41,2 19,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,8 16,8 22,5 22,1 44,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,0 11,5 13,7 9,8 9,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,0 25,0 25,3 12,8 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,3 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,3 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 84,8 84,8 63,0 77,5 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 446 2 446 1 925 2 198 2 239
Undervisningstimer totalt per elev 94 82 69 79 83
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no