Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grindhaug skole
Nyevegen 1
4270 ÅKREHAMN
Org.nr 975267695
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Karmøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 22,2 23,2 23,7 23,3 24,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,8 14,3 13,1 13,1 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 148,4 130,0 90,4 117,6 100,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,5 9,5 13,2 10,0 11,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,7 14,3 13,1 13,1 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,3 15,9 14,5 14,7 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,2 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,0 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 97,5 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 039 14 857 16 028 15 476 16 387
Undervisningstimer totalt per elev 54 52 57 56 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no