Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grindhaug skole
Nyevegen 1
4270 ÅKREHAMN
Org.nr 975267695
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Karmøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,8 22,2 23,2 23,7 23,3
Antall elever per årsverk til undervisning 15,2 13,8 14,3 13,1 13,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 157,1 148,4 130,0 90,4 117,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,1 8,5 9,5 13,2 10,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,1 13,7 14,3 13,1 13,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,4 15,3 15,9 14,5 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 97,5 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 566 15 039 14 857 16 028 15 476
Undervisningstimer totalt per elev 49 54 52 57 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no