Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grindbakken skole
Måltrostveien 106
0786 OSLO
Org.nr 974589699
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 29,0 31,7 32,7 32,8 34,8
Antall elever per årsverk til undervisning 19,0 17,6 18,1 18,5 17,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 5 4 7 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 158,1 110,8 125,1 81,5 60,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,8 14,6 13,0 20,4 26,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 19,7 18,3 19,1 19,5 18,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,2 20,6 21,0 21,1 20,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,4 96,6 100,0 96,6 96,8
Lærertimer som gis til undervisning 19 303 21 543 21 818 21 916 23 384
Undervisningstimer totalt per elev 39 42 41 40 41
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no