Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grindbakken skole
Måltrostveien 106
0786 OSLO
Org.nr 974589699
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 31,7 32,7 32,8 34,8 40,0
Antall elever per årsverk til undervisning 17,6 18,1 18,5 17,9 15,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 4 7 9 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 110,8 125,1 81,5 60,5 102,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,6 13,0 20,4 26,9 13,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,3 19,1 19,5 18,9 15,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,6 21,0 21,1 20,6 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,7 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,6 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,6 100,0 96,6 96,8 94,2
Lærertimer som gis til undervisning 21 543 21 818 21 916 23 384 27 616
Undervisningstimer totalt per elev 42 41 40 41 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no