Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grimstad ungdomsskole
Levermyrveien 34
4878 GRIMSTAD
Org.nr 974548852
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Grimstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 37,6 37,8 33,8 31,7 32,5
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 12,3 12,7 13,0 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 7 8 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 70,3 62,8 55,2 43,5 39,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,8 16,3 20,0 26,2 27,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,4 16,4 16,9 17,3 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,9 19,9 20,0 22,5 21,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,5 97,3 98,3 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 20 805 20 647 19 304 18 332 18 691
Undervisningstimer totalt per elev 53 53 52 51 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no