Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grimstad kommune
Kommunenr 0904
Alle grunnskoler med adresse i Grimstad kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 254,3 261,5 269,5 273,2 284,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 12,9 12,5 12,5 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 70 71 72 76 88
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 41,6 42,3 41,3 39,5 35,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 27,7 27,0 26,8 27,9 30,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,9 13,9 13,4 13,3 12,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,9 15,0 15,2 15,0 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,1 18,3 17,8 17,8 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,0 97,7 96,4 97,0 96,0
Lærertimer som gis til undervisning 161 898 164 725 169 215 172 515 180 820
Undervisningstimer totalt per elev 55 55 57 57 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no