Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grim skole
Møllevannsveien 50
4617 KRISTIANSAND S
Org.nr 974598663
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 43,0 44,1 44,3 38,3 43,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7 11,8 11,1 13,7 10,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 4 7 7 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 83,5 101,6 59,3 62,0 78,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,1 10,2 16,5 19,1 11,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,3 15,7 14,8 18,3 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,1 20,9 19,4 21,6 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,4 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 26 503 25 432 25 536 21 604 24 355
Undervisningstimer totalt per elev 61 56 59 48 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no