Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grim skole
Møllevannsveien 50
4617 KRISTIANSAND S
Org.nr 974598663
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 44,1 44,3 38,3 43,5 41,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 11,1 13,7 10,8 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 7 7 5 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 101,6 59,3 62,0 78,8 236,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,2 16,5 19,1 11,7 4,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,7 14,8 18,3 14,4 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,9 19,4 21,6 17,8 19,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,9 19,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,4 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 25 432 25 536 21 604 24 355 24 211
Undervisningstimer totalt per elev 56 59 48 61 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no