Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grevlingen skole
Sonsveien 55
1555 SON
Org.nr 986236856
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Vestby kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 33,6 37,9 34,1 33,0 34,4
Antall elever per årsverk til undervisning 9,9 8,9 10,0 11,3 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 6 6 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,9 50,4 47,6 68,2 82,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,3 15,3 18,1 14,7 11,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,2 11,9 13,3 15,1 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,5 15,9 19,6 19,7 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,2 82,9 76,3 90,5 91,6
Lærertimer som gis til undervisning 19 186 21 600 19 344 19 205 20 128
Undervisningstimer totalt per elev 66 74 66 58 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no