Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Greverud skole
Skiveien 202
1415 OPPEGÅRD
Org.nr 975272818
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oppegård kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Greverud skole Oppegård kommune Akershus fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 39,1 294,3 6 765,1 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 16,1 14,2 13,4 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 28 930 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 110,7 131,6 86,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,6 9,7 13,7 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,1 15,2 14,3 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 16,4 15,6 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,2 17,6 17,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,8 15,7 15,9 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,3 18,8 18,6 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 19,1 19,6 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,8 94,9 93,6 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 27 133 187 770 4 293 459 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 46 50 53 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no