Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Greverud skole
Skiveien 202
1415 OPPEGÅRD
Org.nr 975272818
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oppegård kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 39,1
Antall elever per årsverk til undervisning 16,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 110,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,8
Lærertimer som gis til undervisning 27 133
Undervisningstimer totalt per elev 46
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no