Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Greverud skole
Skiveien 202
1415 OPPEGÅRD
Org.nr 975272818
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oppegård kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 39,0
Antall elever per årsverk til undervisning 16,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 112,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,1
Lærertimer som gis til undervisning 26 780
Undervisningstimer totalt per elev 46
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no