Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Greverud skole
Skiveien 202
1415 OPPEGÅRD
Org.nr 975272818
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oppegård kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 35,8
Antall elever per årsverk til undervisning 17,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 162,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,2
Lærertimer som gis til undervisning 24 433
Undervisningstimer totalt per elev 42
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no