Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Greverud skole
Skiveien 202
1415 OPPEGÅRD
Org.nr 975272818
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oppegård kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 33,5
Antall elever per årsverk til undervisning 17,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 195,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,5
Lærertimer som gis til undervisning 22 800
Undervisningstimer totalt per elev 41
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no