Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Greverud skole
Skiveien 202
1415 OPPEGÅRD
Org.nr 975272818
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oppegård kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Greverud skole 37,2 33,5 35,8 39,0 39,1
Oppegård kommune
Akershus fylke 297,8 304,4 304,9 305,1 311,8
Nasjonalt 2 599,8 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Greverud skole 15,2 17,9 17,6 16,0 16,1
Oppegård kommune
Akershus fylke 9,8 10,1 9,9 10,2 10,7
Nasjonalt 8,9 9,1 9,0 9,0 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen
Greverud skole 3 3 4 5 5
Oppegård kommune
Akershus fylke 25 32 32 30 34
Nasjonalt 335 398 445 452 499
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Greverud skole 152,7 195,7 162,5 112,2 110,7
Oppegård kommune
Akershus fylke 97,8 80,7 84,8 92,2 86,3
Nasjonalt 61,0 54,4 51,0 52,7 50,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Greverud skole 9,1 8,4 10,0 13,3 13,6
Oppegård kommune
Akershus fylke 8,4 10,6 10,5 9,8 11,0
Nasjonalt 12,9 14,9 16,0 15,4 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn
Greverud skole 15,0 17,7 17,6 16,0 16,1
Oppegård kommune
Akershus fylke 12,5 12,9 12,2 12,9 12,7
Nasjonalt 10,5 10,8 11,0 10,5 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Greverud skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Oppegård kommune
Akershus fylke 12,1 12,8 13,3 13,0 14,8
Nasjonalt 11,3 11,4 11,1 11,6 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning
Greverud skole 17,6 21,1 20,5 19,4 18,2
Oppegård kommune
Akershus fylke 14,5 15,0 14,5 14,9 15,4
Nasjonalt 13,3 13,9 14,0 13,8 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Greverud skole 16,8
Oppegård kommune
Akershus fylke 14,4
Nasjonalt 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Greverud skole 20,3
Oppegård kommune
Akershus fylke 14,1
Nasjonalt 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Greverud skole 0,0
Oppegård kommune
Akershus fylke 17,2
Nasjonalt 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Greverud skole 81,8 96,5 93,2 92,1 89,8
Oppegård kommune
Akershus fylke 91,3 89,5 88,1 88,8 89,7
Nasjonalt 91,1 89,0 88,6 88,9 89,4
Lærertimer som gis til undervisning
Greverud skole 25 228 22 800 24 433 26 780 27 133
Oppegård kommune
Akershus fylke 175 064 180 292 189 363 189 898 194 353
Nasjonalt 1 632 147 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439
Undervisningstimer totalt per elev
Greverud skole 49 41 42 46 46
Oppegård kommune
Akershus fylke 72 69 70 69 66
Nasjonalt 80 78 78 79 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no