Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Greverud skole
Skiveien 202
1415 OPPEGÅRD
Org.nr 975272818
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oppegård kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Greverud skole 37,2 33,5 35,8 39,0 39,1
Oppegård kommune 276,2 265,4 280,3 287,0 294,3
Akershus fylke 6 135,3 6 205,3 6 340,7 6 549,3 6 765,1
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Greverud skole 15,2 17,9 17,6 16,0 16,1
Oppegård kommune 14,6 15,5 14,8 14,5 14,2
Akershus fylke 14,1 14,0 13,9 13,7 13,4
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Greverud skole 3 3 4 5 5
Oppegård kommune 24 22 25 30 28
Akershus fylke 801 841 835 877 930
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Greverud skole 152,7 195,7 162,5 112,2 110,7
Oppegård kommune 152,5 171,2 147,8 125,2 131,6
Akershus fylke 95,4 91,9 94,1 90,9 86,5
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Greverud skole 9,1 8,4 10,0 13,3 13,6
Oppegård kommune 8,6 8,2 9,0 10,4 9,7
Akershus fylke 13,1 13,6 13,2 13,4 13,7
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Greverud skole 15,0 17,7 17,6 16,0 16,1
Oppegård kommune 16,8 17,4 17,7 16,1 15,2
Akershus fylke 15,3 15,2 15,2 14,6 14,3
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Greverud skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Oppegård kommune 14,5 16,2 14,1 15,7 16,4
Akershus fylke 15,5 15,5 15,7 15,8 15,6
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Greverud skole 17,6 21,1 20,5 19,4 18,2
Oppegård kommune 19,1 20,1 18,6 18,5 17,6
Akershus fylke 18,8 18,6 18,7 18,4 17,8
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Greverud skole 16,8
Oppegård kommune 15,7
Akershus fylke 15,9
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Greverud skole 20,3
Oppegård kommune 18,8
Akershus fylke 18,6
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Greverud skole 0,0
Oppegård kommune 19,1
Akershus fylke 19,6
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Greverud skole 81,8 96,5 93,2 92,1 89,8
Oppegård kommune 95,4 97,5 97,1 95,6 94,9
Akershus fylke 94,7 93,6 94,3 94,3 93,6
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Greverud skole 25 228 22 800 24 433 26 780 27 133
Oppegård kommune 175 961 170 134 177 815 183 148 187 770
Akershus fylke 3 860 882 3 935 031 4 010 547 4 158 933 4 293 459
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Greverud skole 49 41 42 46 46
Oppegård kommune 49 46 48 49 50
Akershus fylke 51 51 51 52 53
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no