Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Greverud skole
Skiveien 202
1415 OPPEGÅRD
Org.nr 975272818
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nordre Follo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 33,5 35,8 39,0 39,1 41,9
Antall elever per årsverk til undervisning 17,9 17,6 16,0 16,1 15,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 5 5 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 195,7 162,5 112,2 110,7 186,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,4 10,0 13,3 13,6 7,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,7 17,6 16,0 16,1 15,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,1 20,5 19,4 18,2 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,8 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,3 19,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,5 93,2 92,1 89,8 90,4
Lærertimer som gis til undervisning 22 800 24 433 26 780 27 133 28 925
Undervisningstimer totalt per elev 41 42 46 46 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no