Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Greverud skole
Skiveien 202
1415 OPPEGÅRD
Org.nr 975272818
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oppegård kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 37,2 33,5 35,8 39,0 39,1
Antall elever per årsverk til undervisning 15,2 17,9 17,6 16,0 16,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 152,7 195,7 162,5 112,2 110,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,1 8,4 10,0 13,3 13,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,0 17,7 17,6 16,0 16,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,6 21,1 20,5 19,4 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 81,8 96,5 93,2 92,1 89,8
Lærertimer som gis til undervisning 25 228 22 800 24 433 26 780 27 133
Undervisningstimer totalt per elev 49 41 42 46 46
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no